Natuurdorp
Suyderoogh

begin
park
huis
vogellei
water
omgeving
lente
zomer
winter
video
huren
kopen
route
het weer


by: T&O
vraag aan
webmaster

Broedvogels op Suyderoogh


Vogelaar Jan Snoijink schreef in 2007:

Als je als vogel in ons Park tot broeden wilt komen, dan moeten de omstandig-
heden toch wel een beetje optimaal zijn. Want niet alleen onze gasten op twee
benen moeten het naar hun zin hebben, maar ook onze gevederde bezoekers
verlangen een prima huisvesting.
En gelukkig is daar de afgelopen jaren een positieve verandering in gekomen.
Er komt meer onderbegroeiing, we laten het riet langer staan, de bomen worden
ouder, we maken tussen de huizen houtwallen en er blijven langer bloemen en
kruiden staan. M.a.w. het biotoop wordt veel geschikter voor de vogels.
In 2007 hebben zon 40 soorten in en om ons Park gebroed.
Daarnaast zijn er nog zon 45 soorten die het hele jaar door een tijdelijk
bezoek aan ons Park brengen. Voorwaar een mooie score. In het riet zijn de
Kleine Karekiet en Rietzanger toegenomen. Winterkoning, Fitis en Tjiftjaf
en vooral dit jaar de Braamsluiper profiteren van de onderbegroeiing.
Waterhoen en Meerkoet doen het goed door oeverbegroeiing.
Scholekster waagt ook steevast een broedpoging en de Wielewaal begroet ons
elke morgen met zijn prachtige jodel. Hoog in de bomen zingt de Gekraagde
Roodstaart. De Grote Bonte Specht houdt van grote oudere bomen.
Door het aanbrengen van besdragende struiken komen s winters Kramsvogel
en Koperwiek prima aan hun trekken en wellicht zien we ook de Pestvogel
nog eens die graag de Gelderse Roos bezoekt.
Laten we dus doorgaan met het aanbrengen van een grotere diversiteit groen
in onze tuinen en gemeenschappelijk grondbezit. Het is niet alleen
landschappelijk fraai maar de (broed)vogels zullen ons zeer dankbaar zijn..

De volgende vogelsoorten hebben in 2007 op Suyderoogh gebroed:

BOOMKRUIPER
BRAAMSLUIPER
BUIZERD
EKSTER
FITIS
GAAI
GEKRAAGDE ROODSTAART
GROTE BONTE SPECHT
GRASMUS
GROENLING
GROTE LIJSTER
HAVIK
HEGGENMUS
HOUTDUIF
HUISZWALUW
KLEINE KAREKIET
KOOLMEES
KUIFEEND
MEERKOET
MEREL
NACHTEGAAL
PAAPJE
PIMPELMEES
RIETGORS
RIETZANGER
ROODBORST
ROODBORSTTAPUIT
SCHOLEKSTER
SPREEUW
SPRINKHAANZANGER
TJIFTJAF
TUINFLUITER
VINK
WATERHOEN
WIELEWAAL
WILDE EEND
WINTERKONING
WITTE KWIKSTAART
ZANGLIJSTER
ZOMERTORTEL


Bijzonder in 2010 e.v. jaren: de zeearend broedt in het Lauwersmeergebied!
Deze gigant met een spanwijdte van meer dan twee meter wordt ook wel 'vliegende deur' genoemd...

(klik op de foto om naar de fraaie website birdfocus.nl van Rein Hofman te gaan)

(klik op de foto om naar de fraaie website birdfocus.nl van Rein Hofman te gaan)


Krantenbericht in 2012
     begin - park - huis - vogellei - water - omgeving - lente - zomer - winter - video - huren - kopen - route - weer


by T&O Software                                             last update: 25.9.2022

suyderoogh suyderoog suideroogh suideroog zuideroogh zuideroog